SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Värderingar

 

Våra värdegrundsord som efter en demokratisk process den 22/11 2015 stod klara blev;


Glädje

Tillsammans

EngagemangDessa ord syftar till att hitta föreningens väg framåt och fungerar som rättesnöre i t.ex. styrelsens beslutsfattande. Vi menar att dessa ord är tydliga framgångsfaktorer för vår förening. Arbetet med värdegrunden pågår hela tiden och ska genomsyra föreningens arbete i möjligaste mån.Alla behöver hjälpa till - Vi skapar KA2 tillsammans

För att föreningen ska drivas och utvecklas i den riktning vi vill så behöver alla bidra på något sätt. Läs här hur du kan hjälpa till.Aktiva
Som aktiv agerar du i linje med KA2 sIF värderingar: glädje, engagemang och tillsammans på träning och tävling genom att vara schysst mot dina klubbkamrater och tränare både i verkliga livet och i sociala medier. En bra princip är att vara mot andra som du vill att dom ska vara mot dig. På tävling är det bra att visa att du är en del av klubben genom att ha KA2-klubbkläder. Det är viktigt att ha en bra kommunikation med sin grupp och tränare. Träningsgrupperna kommunicerar på olika sätt – ta reda på hur din grupp kommunicerar och vad som förväntas av dig.
Tävlingar

 

I KA 2 IF uppmuntrar vi våra medlemmar att delta i tävlingar.

Hemmatävlingar:

Samtliga medlemmar uppmuntras att tävla vid våra hemmatävlingar. Att delta på hemmatävling kostar vanligtvis ingenting för medlemmar.

Bortatävlingar

KA 2 IF står för startavgiften för en medlem som anmält sig till en tävling i en annan klubb (maxtak 3 grenar per tävlingsdag). Undantag är den merkostnad som uppstår vid efteranmälan eller om man anmält sig och sedan inte deltar. KA 2 IF betalar normalt sett inte startavgifter för deltagande i motionslopp, undantag finns för vissa utvalda tävlingslopp som arrangeras av KA 2 IF som en klubbaktivitet.

Resor, kost och logi betalas i normalfallet av den aktiva. KA 2 arrangerar också gemensamma klubbaktiviteter och då kan föreningen subventionera kringkostnaderna. Arbetet att planera våra gemensamma KA 2-aktiviteter utförs av Idrottssektionen genom aktivitetsgruppen. Aktivitetsgruppen tar fram ett förslag som godkänns av styrelsen. Det kan variera från år till år vilka aktiviteter som ingår och hur mycket dessa kommer att kosta den aktiva. Det beror på klubbens ekonomi och vilka personella resurser vi har för att driva respektive aktivitet.

 

 

Klubbkläder

I tävlingssammanhang är det av yttersta vikt att medlemmen tydligt visar att denne tillhör KA 2 IF. Klubbkläder är träningsoverall och tävlingskläder med KA 2-tryck. Klädkoden gäller både på läktaren och på tävlingsbanan och i synnerhet i samband med prisutdelning och kontakter med media.

I samband med träning är det också trevligt med KA 2 kläder även om det inte är lika viktigt som vid tävling.

Föräldrar till aktiva

Som idrottsförälder gäller det att bidra till ett positivt samarbete för att stödja och stimulera barnen på bästa möjliga sätt. Som förälder stöttar du dina barn på ett positivt sätt och ser till att barnen får utvecklas i sin egen takt.

Film från riksidrottsförbundet om att vara idrottsförälder

Föräldrautbildning från Svensk friidrott

Verksamheten bygger på ideellt arbete och alla aktiva och deras föräldrar förväntas hjälpa till med olika typer av arrangemang. Veterangruppens medlemmar/de aktiva förväntas ta ett större eget ansvar. Det blir så bra som vi gör föreningen tillsammans. Det finns många olika uppgifter i en förening. Ledarrollen – du som förälder kan utbilda dig till friidrottsledare. Funktionärsrollen - vi arrangerar många arrangemang för friidrott för att våra idrottare ska få möjlighet att tävla. Styrelsearbete och kommunikation är andra uppgifter. Hjälp till med det som du är bra på. Om många hjälper till kan vi på ett hållbart sätt skapa en bra förening och förutsättningar för att många ska kunna utöva friidrott.

 

Inriktningen är att för varje aktiv förväntar vi oss att minst en person är funktionär på Blodomloppet och ytterligare fyra funktionärstillfällen under året. I takt med att den aktive blir äldre kan den vara med och vara funktionär när det passar men utgångspunkten är att anhöriga hjälper till för att lösa funktionärspusslet så att de aktiva kan tävla. Tränare och den som är funktionärssamordnare för en träningsgrupp behöver inte vara funktionär. Om två delar på en funktionärssamordnarroll delar man på 4 funktionärstillfällen under året. På Blodomloppet förväntas alla hjälpa till.

 

Funktionärstillfället kan vara ett uttalat datum men antalet timmar beror på hur många funktionärer som har anmält sig. Målet är att ett tillfälle ska vara max en halv dag. 

 

 

Funktionärsanmälan skickas ut säsongsvis, http://crew.ka2if.se  Det är viktigt att alla svarar även om du inte kan vara med. 

Ledare och tränare

Att vara ledare och tränare i KA2 bidrar till glädje och utveckling. Som ledare och tränare sätter vi barnens bästa främst i alla lägen och följer FN:s barnkonvention. Vi jobbar för att de aktiva mår bra och är glada, före, under och efter träningen. Vi arbetar för nolltolerans mot mobbing, kränkning, utanförskap och diskriminering. Ser vi att något barn far illa eller inte mår bra agerar vi. Vi fördelar uppmärksamheten rättvist mellan de aktiva och skapar ett öppet klimat som gör barn och ungdomar delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling. Vi planerar träningar och aktiviteter som stärker samverkan och ger förutsättningar för barn och ungdomar att utvecklas i sin egen takt, utifrån sina egna förutsättningar. Vi ser till att ha rätt kompetens och utbildning beroende på vilka grupper vi tränar.

Sociala medier

I sociala medier har vi som medlemmar möjlighet att kommunicera vad KA 2 IF gör och står för både för att skapa föreningssammanhållning och visa omvärlden vilken bra förening KA 2 IF är.

Du som person och din medverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig själv utan också bilden av KA 2 IF. Du är alltid personligt ansvarig för det du publicerar oavsett om publiceringen skett i egenskap av medlem, ledare eller förtroendevald eller privat.

Vi strävar efter en inkluderande idrottsmiljö där förtal, förolämpningar eller mobbing inte får förekomma i någon form. Detta gäller även i sociala medier.

När du gör inlägg i sociala medier tänk på hur ditt inlägg kan uppfattas av andra. Är det inkluderande och peppande? Ett personligt rekord kan vara minst lika viktigt att kommunicera som en framstående placering. Om det är flera som har varit med på en tävling är det schysst att inte bara nämna mitt eget barn eller träningsgrupp utan även lyfta föreningens insats.

Läger

Läger arrangeras av KA 2 IFs aktivitetsgrupp för att skapa föreningsanda och gruppkänsla. Lägren kan ha många olika syften men ska alltid leva efter våra värdeord. "Tillsammans, glädje och engagemang". Träningsläger utomlands beslutas av styrelsen och genomförs av en projektgrupp.

Insamling av pengarOm en träningsgrupp vill tjäna ihop extra pengar till en aktivitet genom att t ex sälja lotter eller andra varor, så går det oftast bra i de fall övriga grupper erbjuds att delta. Idrottssektionen behöver godkänna innan aktiviteten börjar.Sponsring


I de fall då klubben har skrivit avtal med 3:e part om sponsring så har medlemmarna skyldighet att exponera sponsorns varumärke i den mån som avtalats. Sponsorn eller KA 2 IF tillhandahåller vanligtvis det som ska exponeras.

Personlig sponsring


All personlig sponsring, dvs i de fall när en 3:e part vill stötta en enskild medlem i KA 2 IF, måste godkännas av KA 2 IF (idrottssektion/styrelse) innan avtal ingås mellan aktiv och 3:e part.

Gruppsponsring


Det är inte möjligt att ”öronmärka” sponsorpengar till en enskild grupp. Det är förstås positivt om företag vill sponsra, men Idrottssektionen förbehåller sig rätten att fördela pengar till de olika grupperna.


 
Samarbetspartners